Nieuws

Scholing voor POH-GGz

In het voorjaar van 2019 werken we vanuit OPSY mee aan een scholing voor praktijkondersteuners. Praktijkondersteuners hebben veel te maken met mensen die een licht verstandelijke beperk

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd positief over kliniek van OPSY

Ongeveer één op de vijf nieuwe cliënten in de GGZ heeft vermoedelijk een IQ onder de 85. Bij opgenomen cliënten ligt dit percentage nog veel hoger. Behandelaars herkennen dit vaak niet,

Kerstborrel “Leuk je te ontmoeten”

In de training “Ik Ben Wie Ik Ben” werken we samen met stichting “Leuk je te ontmoeten”. Deze stichting organiseert  ontmoetingsavonden. Volgende week is er een

OPSY heeft een nieuw logo

In 2017 is in goed overleg de samenwerking tussen GGzE en Lunetzorg gestopt. Sindsdien is OPSY onderdeel van GGzE. Er is nu een nieuw logo dat beter aansluit bij dat van de GGzE.

11 oktober: Congres GGz in de huisartenpraktijk

Op 11 oktober houden we vanuit OPSY een workshop op het congres GGz in de huisartsenpraktijk. In de workshop willen we werken aan meer begrip voor mensen die moeilijk leren bij huisarts

OPSY ook op Facebook

Wist je dat OPSY ook op Facebook te vinden is? We hebben onze eigen pagina. Wanneer we mooie of leuke dingen hebben om te laten zien kun je deze hier bekijken. Je ziet er bijvoorbeeld o

Aandacht voor LVB!

Het valt op! De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor mensen die moeilijker leren. Begin dit jaar verscheen de “Generieke module Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (

Vanaf 31 maart: Autismeweek

Van 31 maart tot en met 7 april organiseert NVA opnieuw de autismeweek. Dit jaar heeft de autismeweek het thema: Luisteren naar autisme. Door het hele land zijn er evenementen waarbij a