OPSY voor jou?

OPSY biedt hulp voor (jong)volwassenen met leermoeilijkheden en psychische problemen. Wij helpen je om weer vat te krijgen op je leven.

Dat doen we door vast te stellen met welke problemen je te maken hebt (diagnostiek) en met behandeling. Dit kan ambulant, je komt dan naar ons toe maar blijft gewoon thuis wonen. Het kan ook zijn dat je wordt opgenomen in onze kliniek.