Home » Consultaties

Consultaties

OPSY heeft veel expertise opgebouwd in het behandelen en begeleiden van volwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen en/of gedragsproblemen.
OPSY deelt de opgedane kennis en expertise graag met andere hulpverleners. Ons doel is de zorg voor de cliënt en zijn naasten te verbeteren. We willen hiermee ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit en doelmatigheid van de GGZ-zorg.

Dat kan door middel van:

  • Consultatie
  • Advies
  • Second opinion

Waar kunnen consultvragen zich op richten?

Consultvragen kunnen zich richten op verschillende fases en elementen van de beeldvorming, diagnostiek, behandeling en begeleiding van cliënten met een (licht) verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand en psychische problemen.

Wie doet de consultaties?

Afhankelijk van de consultvraag kunnen verschillende medewerkers van OPSY meedenken en adviseren. Ook de werkwijze van consultatie verschilt afhankelijk van de consultvraag. Een consultatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden:

  • Op locatie
  • Telefonisch
  • In (beeldbel) gesprek met cliënt, samen met zijn behandelaar.


Het uitgangspunt is dat er proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag van de verwijzer en de situatie van de cliënt.

Hoe wordt de consultatie vergoed?

De consultatie kan vergoed worden vanuit de ziektenkostenverzekeraar (ZPM) of op basis van facturatie. Neem contact op over de mogelijkheden.

Meer weten?

Heb je als behandelaar of verwijzer behoefte aan een consult of wil je dat een deskundige met je meedenkt over de oplossing van een specifieke vraag?

Hier vind je het aanmeldformulier

Stuur het aanmeldformulier beveiligd naar ZST-Opsy@ggze.nl