Home » Professionals

Professionals

Binnen OPSY komt orthopedagogische (O) en psychiatrische (PSY) expertise samen. OPSY is voortgekomen uit het Regionaal Netwerk GGZ. OPSY is een onderdeel van GGzE en werkt samen met Lunet zorg. OPSY biedt zowel poliklinische als klinische behandeling.

OPSY richt zich op (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, waarbij er sprake of een vermoeden is van psychiatrische problematiek. Het gaat hierbij om mensen die bij hun ouders thuis of (begeleid) zelfstandig wonen. Het kan ook mensen betreffen die in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrisch ziekenhuis of een orthopedagogische instelling verblijven.

Waarom OPSY?

Nog niet zolang geleden dacht men dat gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking voortkwamen uit hun handicap. Juist daarom viel deze groep tussen wal en het schip. Inmiddels weten we dat bepaald gedrag ook kan samenhangen met psychische problemen en daarom specifieke benadering vereist. Om deze mensen in regio Eindhoven en de Kempen de zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben is OPSY opgericht.

Lees meer over onze visie

Aanmelden

Voor het aanmelden van cliënten hebben wij een aanmeldformulier. Binnen twee weken na ontvangst van de aanmelding ontvang je informatie over het vervolg.

Lees meer over het aanmelden van cliënten

Bij een verwijzing vanuit Lunet zorg of MEE is het wenselijk dat de aanmelding door een gedragskundige gedaan wordt.