Home » Over OPSY » Onze visie

Onze visie

_MG_1625Uitgangspunt

De inzet van OPSY is erop gericht de reguliere hulpverlening te ondersteunen en te bevorderen zodat zij vervolgens met de cliënt en zijn of haar naasten verder kan. De verwijzer blijft hiermee verantwoordelijk en betrokken totdat duidelijk is wat het vervolg moet zijn.

Visie

Psychische en/ of gedragsproblemen bij mensen ontstaan vaak in interactie met hun sociale omgeving. OPSY richt zich op het beïnvloeden van die interactie en het versterken van de cliënt en zijn sociale netwerk. Binnen de regio is OPSY een optie wanneer er sprake is van een complexe problematiek en handelingsverlegenheid bij het zoeken naar perspectief voor zowel de cliënt als zijn omgeving.

De behandeling heeft als doel probleemgedrag te verminderen en is gericht op het herstel van het evenwicht tussen de draaglast en de draagkracht van zowel de cliënt als zijn omgeving. Daarbij richt OPSY zich er nadrukkelijk op de cliënt zo goed mogelijk in de eigen omgeving te laten functioneren en hem of haar te helpen bij het stellen van eigen doelen (rehabilitatie). We spreken cliënten aan op hun mogelijkheden en leggen de nadruk vooral op wat wel in plaats van wat niet kan, uiteraard met inachtneming van de beperkingen.

Tegelijk betrekken we (in overleg met de cliënt) ouders, familie, begeleiders en anderen uit de directe omgeving van de cliënt bij de behandeling. We geven psychoeducatie en advies om hen te helpen zo goed mogelijk om te gaan met bepaald gedrag van hun familielid, cliënt, leerling en/ of medewerker. Het streven is succes en tevredenheid voor de cliënt en haar omgeving met zo min mogelijk professionele ondersteuning.

Ons aanbod

OPSY biedt consultatie, diagnostiek, advies, behandeling en begeleiding van cliënten en cliëntsystemen. Onder cliëntsysteem verstaan we het natuurlijke en professionele netwerk van de cliënt. OPSY is georganiseerd in OPSY ambulant en OPSY kliniek.

Voorbeelden van onze hulpverlening:

  • Psychoeducatie en advies om ouders, familie, begeleiders en anderen uit de directe omgeving te helpen zo goed mogelijk om te gaan met bepaald gedrag van hun familielid, cliënt, leerling en/of medewerker. Daarnaast geven we begrijpbare uitleg over de problemen en gevolgen aan de cliënt.
  • In overleg met cliënt en cliëntsysteem stellen we vast aan welke voorwaarden een (toekomstige) woonplek en/ of dagbesteding moet voldoen (woon-/werk-/dagbestedingsprofiel).
  • We behandelen problemen, individueel of in een kleine groep, eventueel thuis of op het werk.
  • Aanleren en trainen van vaardigheden die de cliënt helpen problemen te overwinnen.
  • Zorgen voor een goede afstemming tussen verschillende hulpverleners of instellingen waar de cliënt mee te maken heeft.
  • Advies betreffende medicatie door de psychiater.
  • (Kortdurende) opname

Meer weten?

 Lees hier verder over ons aanbod.