Home » Nieuws » Cursus: naasten en suïcide

Cursus: naasten en suïcide

Naasten zijn belangrijk wanneer er sprake is van suïcidaliteit. Een naaste kan bijvoorbeeld zijn ouder, broer, zus, partner en goede vriend de client. Als naasten moet je soms ondersteunen bij suicidaal gedrag.

Vaak intensief

Het is niet altijd eenvoudig voor naasten hoe ze kunnen ondersteunen. Wanneer doe je het goed? Soms zijn er grote zorgen, wat kun je dan doen?

Cursus

Deze tweedaagse cursus biedt informatie en handvatten. Er wordt algemene informatie gegeven over suïcidaliteit en er wordt gekeken
naar de rol die naasten kunnen bieden. Het doel is om na de cursus meer zicht te hebben op suïcidaliteit en hoe om te gaan met iemand met suïcidaal gedrag.

Wanneer?

maandag 27 mei 16.00 – 17.30 uur en
maandag 3 juni 16.00 – 17.30 uur

Waar

Locatie GGzE, terrein De Grote Beek

Wie

De cursus wordt gegeven door:
Linda van Avendonk, (agoog) en Lidewijde van den Berkmortel (Verpleegkundig specialist). Zij werken beiden al lange tijd met cliënten met suïcidaliteit. Beiden zijn verbonden aan het expertisecentrum Suïcidepreventie van GGzE.

Kosten

De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar

Doelgroep

Naasten van cliënten van OPSY

Aanmelden?

Als je denkt dat deze tweedaagse cursus iets voor je is, dan overleg je dit met de behandelaar of casemanager van die bij betrokken is. Samen beslis je of dat dit passend is. De behandelaar of casemanager meldt je aan.