Home » Nieuws » Ervaren cliënten worden deskundig

Ervaren cliënten worden deskundig

OPSY vindt het belangrijk om gebruik te maken van ervaringsdeskundigheid. In 2012 is de FONTYS opleiding _MG_9548ervaringsdeskundigheid voor mensen met een licht verstandelijke beperking gestart.

Dit jaar is al een tweede cliënt van OPSY begonnen met de opleiding. Kim heeft de opleiding al afgemaakt, en zij verzorgt regelmatig een lezing voor mensen die nog niet goed begrijpen wat een licht verstandelijke beperking is, en wat het hebben van een beperking betekent voor iemand als zijzelf.

Kim heeft samen met een psycholoog van OPSY een presentatie verzorgd op een landelijk congres dit jaar en in oktober was zij bereid om deel te nemen aan het beleidsoverleg van OPSY. Zij heeft uitgelegd waar een hulpverlener rekening mee moet houden wanneer hij of zij omgaat met mensen met een beperking. Of een hechtingsstoornis. Dat je dan juist heel goed moet luisteren en geduld moet hebben. Dat het voor sommige cliënten moeilijk is om anderen te vertrouwen, dus dat je goed je best moet doen.

Een paar cliënten die OPSY bezoeken hebben meegedacht over hoe hulpverleners beter kunnen uitleggen hoe je met medicijnen moet omgaan. Over hoe je vragen kunt stellen als je medicijnen krijgt en op wat voor manieren je goed kunt omgaan met je medicijnen. Daar is een module (werkboek) uit ontstaan en die gaan we gebruiken om voortaan iedereen die van de psychiater medicijnen heeft gekregen in een groepje van vier, in vier bijeenkomsten goed te begeleiden.