Home » Nieuws » OPSY enthousiast terug van EAMHID congres in Luxemburg

OPSY enthousiast terug van EAMHID congres in Luxemburg

Congres European Association for Mental Healthin Intellectual Diasabillity (EAMHID)

Van 21-23 september vond voor de 11e keer het Europees congres van de European Associaton for Mental Health in Intellectual Diasabillity (EAMHID) plaats in Luxemburg. Hier ontmoeten academici, zorgprofessionals en beleidsmakers elkaar om kennis te delen om de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Martijn Vos, GZ-psycholoog bij OPSY,. presenteerde middels een casestudie wat de werkzame factoren waren geweest in een langdurig klinisch behandeltraject bij een cliënte met extreem zelfbeschadigend gedrag , waarbij dit gedrag uiteindelijk geheel verdwenen is.

Verschillende thema’s

Tijdens het congres kwamen thema’s aan de orde, veelal gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek, waar wij binnen de GGZ in Nederland ook mee bezig zijn zoals het terugdringen van dwang en drang, het betrekken van het sociale netwerk en gebruik van E-Health. Interessant was een uitvoerig onderzochte nieuwe module voor behandeling van depressie bij LVB, een coproductie tussen de universiteit van Glasgow en Wales. We hebben ons voorgenomen deze samen met hen hier te implementeren.

Opnieuw werd duidelijk dat het bestaan van OPSY noodzakelijk is om cliënten met zowel een verstandelijke beperking en psychische problemen de juiste zorg te kunnen bieden. In vergelijking met andere landen in Europa lopen we op veel vlakken voorop; echter is er ook nog veel onderzoek nodig om de zorg voor deze complexe doelgroep verder te optimaliseren. We hebben nieuwe inzichten opgedaan, en hebben ook een enorme boost gekregen om verder te gaan met het doen van wetenschappelijk onderzoek binnen OPSY.

Meer weten?