Home » Nieuws » OPSY is geen VOF meer
Logo OPSY

OPSY is geen VOF meer

In goede samenwerking tussen Lunetzorg en GGzE is de VOF constructie, waarbinnen samengewerkt werd in het behandelaanbod voor mensen met (L)VB en psychiatrische problemen, ontmanteld.

Dat betekent dat medewerkers die – soms al jarenlang- gedetacheerd vanuit Lunetzorg hun werkplek hadden bij OPSY, in dienst zijn gekomen bij GGzE. Ook de regie m.b.t. het behandelaanbod en uitvoering ligt inmiddels geheel bij GGzE.

Lunetzorg en GGzE blijven zich echter gezamenlijk inzetten om op het grensvlak van de VB-zorg en GGZ te volharden in het ontwikkelen van verdere ruimte voor passende diagnostiek en behandeling voor de doelgroep.

Lunetzorg staat nog garant voor een twaalftal klinische bedden binnen OPSY.

Het werd tijd voor een andere samenwerkingsvorm, een vorm die ruimte geeft en laat aan de werkvloer en inhoudelijk even sterk, maar pragmatisch wat handiger uitwerkt.

De afgelopen maanden is er door diverse mensen hard gewerkt aan een soepele overgang voor medewerkers. Cliënten hebben hier niets van gemerkt. OPSY blijft een specialistisch en prettig behandelcentrum als ook werkplek.

Gisteren ontmoetten de respectievelijke Raden van Bestuur, het management en de financiële directies elkaar om positief terug te kijken naar de afgelopen 12 jaar, en het nieuwe contract te ondertekenen.

Het belang van het zorgaanbod en de wijze waarop deze zich heeft ontwikkeld werd hierbij nog eens flink onderstreept.