Home » Voor wie » Naasten

Naasten

CIMG1920Het ging steeds slechter met mijn vriend. Hij kwam niet meer van de bank en was de hele dag chagrijnig. Ze hebben ook veel met mij gepraat. Ik weet nu iets beter wat ik kan doen als het opnieuw niet goed zou gaan.

Een persoon kunnen we niet los zien van de omgeving waarin hij of zij leeft en de mensen die daarin belangrijk zijn. De belangrijke andere mensen noemen we ook wel naasten.
Naasten zijn belangrijke anderen, die geen professionele band hebben met de cliënt  (dus  geen hulpverleners).
Je kunt denken aan:

 • ouders
 • partner
 • zussen en broers, andere  familie
 • pleegouders
 • vrienden en vriendinnen
 • buren of mensen waarmee je samen woont.

OPSY vindt het vanzelfsprekend dat de naasten ook betrokken worden. We bespreken dat natuurlijk eerst altijd met jou, als cliënt.

Belangrijk voor jou, als cliënt

 • Als cliënt heb je vaak een naaste nodig om je te kunnen ontwikkelen tijdens en na  de behandeling bij OPSY.

Een voorbeeld: Iemand heeft een signaleringsplan gemaakt voor het leren herkennen van spanningen. In het signaleringsplan staat dat hij op tijd rust moet nemen, om de spanning niet te hoog te laten worden. Het is belangrijk als zijn partner dat ook weet. Dan kan de partner op tijd helpen bij de ontspanning. En helpen voorkomen dat de klachten weer terugkomen.

Belangrijk voor jouw naasten

De naaste heeft vaak behoefte aan meer informatie over:

 • de behandeling
 • een diagnose
 • over de ondersteuning die zijzelf  kunnen geven
 • enz.

OPSY kan alleen overleg hebben met een naaste, als er toestemming is van de cliënt.

Een voorbeeld: Iemand krijgt na jaren van moeilijkheden, bij OPSY een diagnose. Dan is  het voor de ouders ook fijn om te weten wat dat betekent . Ook kunnen ze vertellen  hoe het voor hen is, wat ze thuis nog kunnen doen om het fijner te maken voor zoon of dochter.

Familievertrouwenspersoon

Naasten kunnen voor vragen of ondersteuning ook terecht bij de familievertrouwenspersoon. Deze heeft een onafhankelijke positie en heeft geheimhoudingsplicht. Deze kan naasten informeren over hoe de ggz werkt, over ziektebeelden en welke mogelijkheden en rechten die een naaste heeft in een bepaalde situatie. De familievertrouwenspersoon weet ook waar andere ondersteuning te vinden is. Denk aan lotgenotengroepen of mantelzorgorganisaties. Naasten kunnen kosteloos een afspraak maken met de familievertrouwenspersoon. Lees hier meer over de familievertrouwenspersoon.

Meer weten?

Vaak is het prettig voor een naaste om goede informatie te krijgen over het verblijf op de kliniek of de ambulante hulp. Hoe ziet het er daar uit, met wie heb je gesprekken, welke mensen verblijven er nog meer? Als je een vraag hierover hebt kunt je met ons bellen of mailen.

 • Lees hier het verhaal over ouders die met hun zoon bij OPSY zijn gekomen.