Home » Welke hulp » Gespecialiseerde autismebegeleiding » Begeleiding aan familie en andere betrokkenen

Begeleiding aan familie en andere betrokkenen

Bij de behandeling hoort ook het geven van informatie aan anderen. De autismeconsulent zal, als jij dat wilt, ook met je familie, begeleiders en anderen die belangrijk voor je zijn, contact opnemen.

Hij of zij zal aan hen informatie geven over autisme en hoe dat bij jou werkt. Ook geeft hij of zij tips hoe anderen goed rekening met je kunnen houden en je goed kunnen begrijpen.

Videointeractiebegeleiding

Bij videointeractiebegeleiding wordt met videobeelden gekeken wat er goed gaat en wat beter kan. Zo kunnen we ouders/ begeleiders helpen beter met je te leren omgaan. Zo werken we aan een beter contact tussen jou en je ouders.