Home » Welke hulp » Gespecialiseerde autismebegeleiding » Psychoeducatie voor mensen met autisme

Psychoeducatie voor mensen met autisme

“OPSY heeft me de kracht gegeven”

  • ‘Wat is autisme?’
  • ‘Wat kan ik er aan doen?’
  • ‘Zijn er nog meer mensen als ik?’

Dit zijn een paar vragen die je kunt hebben. De autismeconsulent van OPSY gaat samen met jou de antwoorden zoeken. Dat heet psychoeducatie.

Psychoeducatie betekent dat je gaat leren over jezelf. Dat je je moeilijkheden bespreekt en je sterke kanten ontdekt. Als je meer weet over autisme en hoe dat bij jou werkt, kun je er makkelijker mee omgaan. Je krijgt dan meer zelfvertrouwen en je durft meer.

 “Dit sollicitatiegesprek is zo vlekkeloos verlopen door de psychoeducatie”

 Als je meer begrijpt van jezelf kun je het ook beter vertellen aan anderen. Dan kan je beter uitleggen wat je nodig hebt van de mensen om je heen en wat je graag wilt in contacten met anderen. Andere mensen begrijpen jou dan beter. Dat is fijn want dan kunnen ze meer rekening met je houden. Dat kan bijvoorbeeld thuis, op het werk of op je sportclub.