Home » Nieuws » Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd positief over kliniek van OPSY

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd positief over kliniek van OPSY


Ongeveer één op de vijf nieuwe cliënten in de GGZ heeft vermoedelijk een IQ onder de 85. Bij opgenomen cliënten ligt dit percentage nog veel hoger. Behandelaars herkennen dit vaak niet, personeel is er soms onvoldoende op toegerust om deze doelgroep goede zorg te bieden en cliënten worden vaak overvraagd. Aanleiding voor Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om dit in de praktijk te toetsen. De inspectie wil (goede) voorbeelden in kaart brengen van zorgaanbieders die op een verantwoorde wijze zorg bieden aan cliënten met zowel GZ- (gehandicaptenzorg) als GGZ-problematiek.

Op 29 mei jl. bracht IGJ een aangekondigd bezoek aan de kliniek van OPSY, in een reeks van vier aanbieders van zorg voor deze bijzondere combinatie van problematieken. De inspecteurs toetsten of OPSY de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders.

Het rapport
Inmiddels is het rapport verschenen van het inspectiebezoek. Een rapport waar we heel trots op mogen zijn! De conclusie van de inspectie luidt als volgt:

‘OPSY heeft met haar expertise een regionale en bovenregionale functie voor deze bijzondere cliëntenpopulatie. Door de goede verbinding tussen kliniek en ambulant en het outreachend werken weet OPSY deze expertise op een effectieve manier in te zetten en draagt het bij aan de deskundigheidsbevordering van andere hulpverleners. De visie en passie is terug te vinden in alle lagen bij OPSY. Het management weet dit goed te faciliteren waardoor groei en ontwikkeling van de zorgverleners en de behandelaars een continu en natuurlijk proces is. Dit geeft de inspectie vertrouwen dat OPSY haar werkwijze zal blijven ontwikkelen en verbeteren.’

Het volledige rapport van het inspectiebezoek vind je hier.

Het onderzoek
Voor het verzamelen van gegevens en het opdoen van indrukken is de inspectie in gesprek gegaan met enkele cliënten, familieleden, cliëntvertegenwoordigers, manager behandelzaken, behandelaars, zorgverleners en een casemanager. Daarnaast heeft de inspectie inzage gehad in enkele cliëntdossiers en andere informatiebronnen. Een cliënt heeft de inspectie een rondgang door de kliniek van OPSY gegeven.

Drie thema’s voerden de rode draad door het onderzoek:

  • ‘Persoonsgerichte zorg’; Kent de zorgverlener de cliënt? Weet de zorgverlener wat de cliënt belangrijk vindt en wat de cliënt niet wil? Staan de wensen en verlangens van de cliënt centraal? Et cetera.
  • ‘Deskundige zorgverlener’; Past de samenstelling van het personeel bij de cliënten voor wie wordt gezorgd? Weten zorgverleners wanneer hun deskundigheid niet voldoende is? Is de zorgverlener in staat methodisch te werken? Et cetera.
  • ‘Sturen op kwaliteit en veiligheid’; Sturen managers op de kwaliteit van zorg? Coördineren en controleren ze wat er gebeurt op de werkvloer? Et cetera

Met het uitkomen van dit rapport van de inspectie hebben medewerkers van OPSY volop reden om extra trots te zijn op hun werk en gezamenlijke inzet om passende en kwalitatief hoogwaardige behandeling te bieden voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen.