Home » Nieuws » Scholing voor POH-GGz

Scholing voor POH-GGz

In het voorjaar van 2019 werken we vanuit OPSY mee aan een scholing voor praktijkondersteuners.

Praktijkondersteuners hebben veel te maken met mensen die een licht verstandelijke beperking hebben of zwakbegaafdheid. Naar schatting is er sprake van een 2,2000.000 mensen in Nederland die minderbegaafd zijn. Het is uit wetenschappelijk onderzoek bekend dat deze mensen een verhoogd risico hebben op zowel somatische als psychische klachten. Als eerste worden zij gezien door de huisarts en de POH. Daarom is het belangrijk dat deze doelgroep herkend wordt en dat een goede inschatting gemaakt kan worden van welke zorg nodig is. Daarvoor is het belangrijk dat er goed aangesloten kan worden bij de patiënt en dat deze begrijpt en wordt begrepen omwille van een goede overeenstemming voor wat betreft het te volgen beleid.

Meer weten?

Lees verder op de website praktijksteun.