Home » Nieuws » OPSY erkend als MFC

OPSY erkend als MFC

80_opsy_beeldmerk_v2Medio  2013 heeft OPSY officiële erkenning gekregen van de status van een MFC (multifunctioneel centrum). Het  CCE (Centrum voor Concultatie en Expertise)heeft hiervoor een toets uitgevoerd. OPSY is getoetst op de volgende onderscheidende criteria:

  • Diagnostiek en behandeling van cliënten met een verstandelijke beperking en psychiatrische stoornis
  • Onderscheiding van reguliere zorgaan bieders.
  • Unieke positie in regio.
  • Verankering in de zorgketen
  • Zichtbare multidisciplinaire samenwerking tijdens behandelproces

“De kracht van het MFC ligt bij het intensief samenwerken van gehandicaptenzorg en psychiatrie waarmee men beschikt over de benodigde psychiatrische en orthopedagogische expertise om cliënten te behandelen en begeleiden. De hulpverlening bestaat uit diagnostiek en behandeling in een breed geschakeerd pakket; ambulante en poliklinische zorg, en klinische zorg ten behoeve van observatie, behandeling en crisisopvang. “
OPSY maakt deel uit van het landelijk Platform MFC wat is ondergebracht in het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Platform MFC

De MFC’s zijn sinds 2000 tot stand gekomen als regionale initiatieven van psychiatrische instellingen en orthopedagogische behandelcentra / instellingen verstandelijk gehandicaptenzorg. Vanaf dat moment zijn de MFC’s verenigd in het landelijk Platform MFC voor zowel inhoudelijke afstemming met betrekking tot hun specialistische diagnostiek en behandeling, alsook de bijhorende beleidsmatige aspecten zoals indicatiestelling, bekostiging en bouwnormen. Daarnaast wordt er gestreefd naar het gezamenlijk opzetten van onderzoeksprojecten gericht op thema’s die binnen de MFC’s extra aandacht vragen. In 2013 is gestart met het vormen van werkgroepen die de onderzoeksprojecten zullen voorbereiden en opzetten.

Lees verder