Home » Nieuws » Wetenschappelijk onderzoek start in januari 2014

Wetenschappelijk onderzoek start in januari 2014

TRANZOOmdat we als specialistisch behandelcentrum ons steeds de vraag zullen stellen hoe ons handelen te verbeteren, daarvoor meer kennis willen krijgen, en daarvoor ook willen weten “wat werkt” vinden we het van belang (wetenschappelijk) onderzoek te betrekken bij OPSY.

Binnen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, waar OPSY middels Lunetzorg aan verbonden is, lopen diverse promotieonderzoeken. Een van de onderzoeken richt zich op het in kaart brengen van ongewenst gedrag bij mensen met een VB.

Doel van het promotieonderzoek is uiteindelijk om interventies te kunnen verbeteren.

Wij zullen gaan participeren in dit onderzoek en zijn blij dat we door de Academische Werkplaats hiervoor zijn benaderd.

De onderzoeker is Kim van den Bogaard.

Ben je client bij OPSY? Lees hier verder voor meer informatie over het onderzoek.