Home » Over OPSY

Over OPSY

Bij OPSY komt kennis over mensen met leermoeilijkheden en psychische problemen samen. OPSY is opgericht omdat deze mensen vroeger vaak tussen wal en schip vielen. OPSY is een onderdeel van GGzE.

Inzet van OPSY is er op gericht om de reguliere hulp te ondersteunen, zodat zij uiteindelijk verder kunnen met de cliënt en zijn naasten (bijvoorbeeld familie, partner en vrienden). De nadruk in de behandeling ligt op het versterken van de mogelijkheden, maar we proberen er tegelijkertijd ook goed op te letten dat niet te overvragen.

OPSY biedt:

  • consultatie en advies
  • diagnostiek
  • behandeling
  • (kortdurende) begeleiding cliënt en naasten

Meer weten?