Nieuws

Interview over OPSY

Lieke Knapen werkt bij Novadic-Kentron en is bezig met opleiding tot klinisch psycholoog. Voor haar opleiding werkt ze ook een tijdje bij OPSY. Op de website van Novadic-Kentron werd ee
Read More

Workshop Congres 16 Mei

Morgen geeft OPSY een workshop op het landelijk congres “Laag IQ in de GGz”. Behandeling in beeld; meer grip en begrip voor uw cliënt. In deze workshop wordt getracht de dee
Read More

Ben jij tevreden over je behandeling?

We willen graag weten of je tevreden bent over je behandeling bij OPSY. Misschien kunnen we dingen beter doen? Daarom vragen we alle mensen die de volgende weken bij OPSY komen om een v
Read More

Scholing voor POH-GGz

In het voorjaar van 2019 werken we vanuit OPSY mee aan een scholing voor praktijkondersteuners. Praktijkondersteuners hebben veel te maken met mensen die een licht verstandelijke beperk
Read More

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd positief over kliniek van OPSY

Ongeveer één op de vijf nieuwe cliënten in de GGZ heeft vermoedelijk een IQ onder de 85. Bij opgenomen cliënten ligt dit percentage nog veel hoger. Behandelaars herkennen dit vaak niet,
Read More

Kerstborrel “Leuk je te ontmoeten”

In de training “Ik Ben Wie Ik Ben” werken we samen met stichting “Leuk je te ontmoeten”. Deze stichting organiseert  ontmoetingsavonden. Volgende week is er een
Read More

OPSY heeft een nieuw logo

In 2017 is in goed overleg de samenwerking tussen GGzE en Lunetzorg gestopt. Sindsdien is OPSY onderdeel van GGzE. Er is nu een nieuw logo dat beter aansluit bij dat van de GGzE.
Read More

11 oktober: Congres GGz in de huisartenpraktijk

Op 11 oktober houden we vanuit OPSY een workshop op het congres GGz in de huisartsenpraktijk. In de workshop willen we werken aan meer begrip voor mensen die moeilijk leren bij huisarts
Read More