Home » Archief voor december 2018

december 2018

Scholing voor POH-GGz

In het voorjaar van 2019 werken we vanuit OPSY mee aan een scholing voor praktijkondersteuners. Praktijkondersteuners hebben veel te maken met mensen die een licht verstandelijke beperking hebben of zwakbegaafdheid. Naar schatting is er sprake van een 2,2000.000 mensen in Nederland die minderbegaafd zijn. Het is uit wetenschappelijk onderzoek bekend dat deze mensen een verhoogd risico hebben […]

Scholing voor POH-GGz Meer lezen »

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd positief over kliniek van OPSY

Ongeveer één op de vijf nieuwe cliënten in de GGZ heeft vermoedelijk een IQ onder de 85. Bij opgenomen cliënten ligt dit percentage nog veel hoger. Behandelaars herkennen dit vaak niet, personeel is er soms onvoldoende op toegerust om deze doelgroep goede zorg te bieden en cliënten worden vaak overvraagd. Aanleiding voor Inspectie Gezondheidszorg en

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd positief over kliniek van OPSY Meer lezen »